orsamart
Mang nông sản Việt ra thế giới

Giao hàng với đơn hàng từ 300.000 trở lên

OrsaMart - Tốt Chất Lượng

30/11/2020
OrsaMart - Tốt Chất Lượng

TỐT CHẤT LƯỢNG

Nhu cầu về thực phẩm sạch ngày càng tăng cao, chính vì thế kéo theo sự ra đời của các thương hiệu nông sản sạch. OrsaMart hiểu được mối quan tâm này của khách hàng nên đã xây dựng một quy trình QAQC sản phẩm từ bước chọn giống cho đến khi giao đến tay người tiêu dùng.
QA – Quality Assurance (Đảm bảo chất lượng)
Đảm bảo các hoạt động trong quá trình tuân thủ theo tiêu chuẩn sản xuất nông sản sạch: kiểm tra sản phẩm theo phương pháp, tiêu chuẩn nào, sẽ dùng dụng cụ gì để kiểm tra, và sản phẩm phải đạt được mức độ nào thì sẽ được công nhận là chính phẩm. Khuyết tật nào sẽ quy ra là thứ phẩm,v.v..
QC – Quality Control (Kiểm soát chất lượng)
Đây là giai đoạn kiểm tra xen kẽ giữa các công đoạn sản xuất và thành phẩm, nhằm phân loại chất lượng sản phẩm, đánh giá sản phẩm. dịch vụ.

OrsaFarm luôn mang sản phẩm chất lượng tốt nhất đến cho khách hàng. 

Veneta's source for organic produce

orsamart