orsamart
Mang nông sản Việt ra thế giới

Giao hàng với đơn hàng từ 300.000 trở lên

OrsaMart - Tươi Mỗi Ngày

27/11/2020
OrsaMart - Tươi Mỗi Ngày

TƯƠI MỖI NGÀY

OrsaMart thu hoạch nông sản mỗi ngày, đảm bảo độ tươi ngon của sản phẩm khi đến tay khách hàng. Nông sản sẽ được sơ chế, loại bỏ một số bùn đất, rễ lá để khách hàng sẽ bảo quản sản phẩm trong thời gian tốt nhất. 
Mỗi loại sản phẩm được theo dõi nghiêm ngặt về thời gian chín và có thể thu hoạch, giữ đúng chất lượng sau khi thu hoạch và bảo quản trong quá trình sử dụng. Vì nông sản hữu cơ phải đáp ứng tiêu chuẩn về độ sạch của sản phẩm, không nên thu hoạch ngay sau khi bón phân, hoặc nhất là khi mới phun thuốc trừ sâu. Mỗi loại thuốc đều có thời gian phân giải, phân hủy an toàn khác nhau, cho nên thời gian thu hoạch cũng khác nhau. Tuyệt đối không được thu hoạch rau ngay sau khi phun thuốc trừ sâu. Phải bảo đảm đủ thời gian phân hủy sau khi phun, tưới mới được thu hoạch và mang bán.

OrsaMart luôn đảm bảo độ tươi - sạch cho khách hàng.

 

orsamart